Моніторинговий проект ОПОРИ-2016: аналіз діяльності 105 депутатів-мажоритарників

Громадянська мережа ОПОРА в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа, здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей України  та міста Київ.

Моніторингова кампанія передбачає щомісячний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах. Зокрема, проект включає моніторинг активності народного депутата у окрузі (візити, особистий прийом громадян, виступи у місцевих ЗМІ, участь у роботі місцевих рад та органів виконавчої влади), роботи його громадських приймалень, законодавчих напрацювань, звітувань про роботу, персонального Інтернет сайту та веб-сторінок тощо. Особливу увагу сконцентровано на дослідженні проблем територіальних громад, обраних для аналізу округів та зусиль, які докладає депутат для їхнього вирішення.

У рамках проекту сформовано мережу громадських консультантів у 24 областях та місті Київ, які мають на меті зібрати відповідну інформацію та проінформувати громадян про результати роботи народного депутата у їхньому окрузі. Окрім того, їхнім завданням є організація просвітницьких  зустрічей з громадами, активізація  громадян та парламентарів до двостороннього діалогу.

За результатами моніторингу планується формування щомісячного рейтингу 105 народних депутатів за рівнем активності їх роботи у парламенті та виборчих округах, доступності для виборців та територіальних громад. Усі результати моніторингу щомісяця будуть публікуватися на сайті РАДА у розділі "Рейтинги".

Критерії моніторингу та методологія оцінки

Законодавча активність

Відвідуваність комітетів [%]: відсотковий показник розраховується відповідно до кількості засідань комітету в місяць моніторингу та кількості фактично відвіданих депутатом засідань. Позначка n/a означає, що у місяць моніторингу не відбулося жодного засідання комітету, до якого належить депутат. Дані з протоколів комітетів, відповідей на щомісячні запити ОПОРИ до комітетів. Система присудження балів:  1 відвідане засідання = 1 бал.

Відвідуваність пленарних засідань:

За фактом участі у кожному з голосувань [%]: показник присутності депутата протягом усіх голосувань, які відбулися протягом пленарних засідань у місяць моніторингу. Дані з сайту Вони голосують для тебе. Система присудження балів:  % присутності/10 = кількість балів. Коефіцієнт «10», на який у формулі ділиться відсоток присутності, зумовлений тим, що дозволяє зберігати баланс балів по відношенню до інших критеріїв відвідуваності депутатів (у середньому близько 10 пленарних засідань щомісяця, відповідно – близько 10 максимально можливих балів за відвідуваність за письмовою/електронною реєстрацією).

За письмовою реєстрацією [%]: показник офіційної письмової реєстрації. Дані з офіційного сайту Верховної Ради України. Система присудження балів:  1 відвідане засідання = 1 бал.

За електронною реєстрацією [%]: показник офіційної електронної реєстрації. Дані з офіційного сайту Верховної Ради України. Система присудження балів:  1 відвідане засідання = 1 бал.

Пропущено пленарних засідань:

За поважною причиною [к-ть]: показник, що формується на базі даних офіційної письмової реєстрації. Дані з офіційного сайту Верховної Ради України. Означає те, що депутат пропустив пленарне засідання парламенту, однак надав Апарату ВРУ довідку про свою хворобу/відрядження. Система присудження балів:  1 пропущене за поважною причиною засідання = 0,5 бала.

За невідомих причин [к-ть]: показник, що формується на базі даних офіційної письмової реєстрації. Дані з офіційного сайту Верховної Ради України.

Постанови [к-ть]: кількість зареєстрованих депутатом постанов у місяць моніторингу. Дані з офіційного сайту Верховної Ради України. Система присудження балів:  1 постанова = 0,2 бала/к-ть ініціаторів постанови.

Законопроекти [к-ть]: кількість зареєстрованих депутатом законопроектів у місяць моніторингу. Дані з офіційного сайту Верховної Ради України. Система присудження балів:  1 законопроект = 1 бал/к-ть ініціаторів законопроекту.

Законопроекти щодо проблем округу [к-ть]: кількість законопроектів, які стосуються вирішення специфічних проблем округу/області депутата (на противагу загальноукраїнським). Система присудження балів:  1 законопроект щодо проблем округу = 1 бал.

Законопроекти, що стосуються питань виборчої програми [к-ть]: кількість законопроектів, які стосуються пунктів передвиборчої програми депутата. Система присудження балів:  1 такий законопроект = 1 бал.

Запити [к-ть]: Кількість поданих депутатом унікальних запитів у місяць моніторингу. Запит на одну тематику, але поданий до різних органів і посадових осіб рахується як 1 запит. Дані з офіційного сайту Верховної Ради України. Система присудження балів:  1 унікальний запит = 1 бал/к-ть ініціаторів запиту.

Запити щодо проблем округу [к-ть]: кількість запитів, які стосуються вирішення специфічних проблем окремих виборців, групи виборців або цілого округу/області депутата (на противагу загальноукраїнським). Система присудження балів:  1 такий запит = 1 бал.

Сутнісні виступи [к-ть]: кількість сутнісних виступів депутата у пленарній залі. Виступи, які містять лише прохання передати слово іншим депутатам, не враховуються. Дані сайту rada.oporaua.org та офіційного сайту Верховної Ради України (стенограми пленарних засідань). Система присудження балів:  1 виступ = 0,2 бала.

Активність у окрузі/області

Кількість приймалень поза округом: Кількість громадських приймалень депутата за межами виборчого округу, у якому він був обраний. Система присудження балів:  1 приймальня поза округом = 1 бал. Це одноразовий критерій, який бере участь у формуванні оцінки депутата лише за лютий місяць. Однак він буде врахований у підсумковій оцінці депутатів за рік моніторингу. 

Кількість приймалень у окрузі: Кількість громадських приймалень депутата у межах виборчого округу, у якому він був обраний. Система присудження балів:  1 приймальня у окрузі = 1 бал.

Чи працює приймальня(-ні) у окрузі: Дані щомісячного моніторингу представниками ОПОРИ роботи приймалень депутата (особистий візит, телефонна перевірка). Система присудження балів: 0 балів - ні, немає приймальні або ж приймальня(-ні) не працює(-ють); 1 бал - так, нерегулярно працює(-ють) (напр., час від часу відповідають на дзвінки); 2 бали - працює(-ють) регулярно.

Провів особистих прийомів громадян: Кількість проведених депутатом особистих прийомів громадян за місяць моніторингу. Як окремий прийом рахується 1 день такого прийому, однак якщо народний депутат за один день провів прийом у 2 (або більше) населених пунктах, це рахується як окремі 2 (або більше) прийоми. Особистим прийомом вважається плановий (з чітким попереднім анонсуванням місця і часу, або - за попереднім записом) прийом громадян, який передбачає особисте, приватне, достатнє за часом спілкування депутата з окремим громадянином щодо проблем, які його турбують. Спілкування депутата з виборцями після участі у публічних заходах за особистий прийом не рахується, зокрема через те, що за таких умов виборець позбавлений можливості приватної і повноцінної комунікації з депутатом. Дані особистого спостереження, громадських приймалень депутата, ЗМІ, особистих сайтів/сторінок у соціальних мережах депутатів/партій/органів місцевої влади тощо.  Система присудження балів: 1) 1 прийом = 1 бал.

Чи відповідають графіку ВРУ дні особистого прийому: Співставлення днів, у які депутат  проводив особистий прийом громадян, з днями, визначеними парламентом для роботи з виборцями, згідно з графіком Верховної Ради України iportal.rada.gov.ua/meeting/awt . Система присудження балів: 0 балів – депутат не проводив особистий прийом, 1 бал - проводив, але під час пленарного тижня, днів роботи у комітетах. Жодного у дні, визначені ВРУ для роботи у окрузі, вихідні, дні Погоджувальних рад; 2 бали – проводив, прийом хоча б раз припадав на дні, визначені ВРУ, вихідні, дні Погоджувальних рад; 3 бали - проводив лише у дні, визначені ВРУ для роботи у окрузі ( а також у вихідні, дні Погоджувальних рад), прийом жодного разу не припав на пленарні дні і дні для роботи в комітетах.

Активність у окрузі/для округу: Число візитів (за кількістю днів, у які вони відбулися) депутата у свій округ/область у місяць моніторингу: участь у публічних заходах, сходах громад, експертних обговореннях, ефірах на регіональних (але не всеукраїнських) радіо і телеканалах, зустрічі з виборцями, профсоюзами, керівниками і працівниками підприємств тощо. Окрім того, за цією категорією депутату нараховуються бали також за активність депутата поза межами округу/області та міжнародну діяльність (зустрічі з іноземними високопосадовцями, участь у міжнародних заходах), які безпосередньо пов’язані з вирішенням специфічних проблем округу/області депутата або ж прямо стосуються виборців округу депутата. Особистий прийом громадян, участь у роботі місцевих органів влади у цій категорії не враховуються. Діяльність іменних благодійних фондів депутатів, зокрема надання матеріальної допомоги громадянам від імені депутатів, ОПОРА не відслідковує.

У виняткових випадках, коли депутат здійснив  "серію" окремих зустрічей/активностей у різні дні, але на одну тематику (напр., переговори з різними посадовцями щодо розвитку футболу в області), застосовується групування за тематикою і присуджується 1 бал за цю категорію моніторингу. Окрім того, діє групування "за датою" – декілька активностей з цієї категорії, які відбулися у один день, отримують 1 бал.  Система присудження балів: 1 відповідна активність у/для округу = 1 бал.

Участь у роботі місцевих органів влади [к-ть]: Кількість випадків за місяць моніторингу, коли депутат взяв участь: 1) у Погоджувальних радах і засіданнях місцевих рад (районного і обласного рівня) області, 2) у засіданнях та робочих зустрічах місцевих виконавчих органів влади (РДА, ОДА), 3) у зустрічах/переговорах з головами ОДА і РДА, місцевими суддями, прокурорами, державними високопосадовцями. Участь у таких заходах помічників депутата не враховується. Система присудження балів: 1 така участь = 1 бал.

Чи звітував про свою роботу: Факт поширення інформації про діяльність депутата в місяць моніторингу. Повноцінним звітом вважається текстовий (газета, листівка, друкований або онлайн-матеріал) або усний (телебачення, прес-конференція, зустріч з виборцями) звіт за певний період роботи. Частковим звітом депутата вважається усне поінформування громадян про результати роботи депутата під час візиту в округ, наявність інформації у відкритому доступі, у ЗМІ, на персональному сайті/сторінках у соціальних мережах депутата про законодавчу чи іншу сутнісну (міжнародна взаємодія, робота у окрузі, співпраця з органами місцевої влади тощо) діяльність депутата. У той самий час висловлення оцінок та позицій депутата з приводу тих або інших політичних питань чи ситуацій не враховується. Система присудження балів:  0 балів - не звітував, 1 бал - частково звітував, 2 бали - повноцінне звітування за період роботи (усне чи текстове). Якщо звітування відбулося на публічному заході у межах округу/області, бал нараховується і за звітування, і за активність у окрузі.

Таблиця особистої активності депутатів у округах: Таблиця з масивом даних щодо особистої активності усіх 105 депутатів, діяльність яких моніториться у рамках проекту, з можливістю сортування заходів, у яких особисто взяли участь парламентарі, за: датою, назвою, змістом і категорією заходу (візит у округ/область, звітування, особистий прийом громадян, участь у роботі місцевих рад, участь у роботі виконавчої влади, міжнародна діяльність, яка пов’язана з вирішенням специфічних проблем округу/області депутата, місцевий ефір/інтерв’ю/прес-конференція, інше). 

Як формується оцінка за роботу депутата та його місце в рейтингу?

За кожен з 19 критеріїв активностей депутатів щомісяця ОПОРА виставляє оцінки, які сумуються та складають два базових бали депутатів за дві категорії – законодавчу роботу та роботу у виборчому окрузі. Зазначені бали переводяться у дві оцінки депутатів за 100-бальною шкалою, орієнтуючись на найкращі місячні результати у кожній з категорій (таким чином, депутат з найкращим результатом у відповідній категорії отримує оцінку 100).

Підсумкова оцінка депутата на 70% складається з оцінки депутата за законодавчу активність та на 30% з оцінки за роботу в окрузі, зважаючи на те, що Календарний план ВРУ визначає наступну пропорцію в роботі депутата: 2/3 – законодавча робота (пленарні засідання, робота у комітетах) та 1/3 робота з виборцями. Підсумкова оцінка вираховується за формулою: Загал. Оцінка = Оцінка за закон. роб.*0,7 + Оцінка за роб. у окрузі*0,3.

На основі отриманих результатів ОПОРА щомісяця формує три типи рейтингів 105 депутатів: за показником законодавчої активності, за показником роботи у окрузі/для округу, за сукупністю усіх показників. 

Де публікуються результати моніторингу?

Щомісячні рейтинги 105 депутатів, діяльність яких моніторить ОПОРА у рамках проекту, публікуються у розділі «Рейтинги» сайту РАДА. Окрім того, щомісячні показники, оцінки та місце у рейтингу кожного зі 105 депутатів відображаються у їхніх профайлах.

Чи є депутат, що має 100 балів у рейтингу, взірцем?

Кожного місяця, рейтинги ОПОРИ виявляють “переможця місяця” у трьох номінаціях - за показником законодавчої активності, за показником роботи у окрузі/для округу, за сукупністю усіх показників моніторингу. Наші щомісячні рейтинги констатують факт - хто з мажоритарників спрацював конкретного місяця найкраще за сумою відповідних показників. Чи є депутат-лідер у конкретному місяці моніторингу зразковим депутатом, депутатом-взірцем? Такий висновок ми зможемо зробити лише наприкінці 2016 року  на основі комплексних даних за всі місяці моніторингу.

Що відбудеться наприкінці моніторингу?

Наприкінці листопада 2016 року ОПОРА підіб’є підсумки проекту та сформує рейтинг 105 депутатів за сумою показників за усі місяці моніторингу.

Як проходить процес обробки даних моніторингу?

У 20-х числах кожного місяця ОПОРА публікує рейтинг 105 депутатів за попередній місяць моніторингу. Це зумовлено тим, що моніторинг зорієнтований не на якомога швидше оприлюднення інформації, а на її якість і коректність.

Внутрішній процес проекту моніторингу включає такі етапи:

1-30 число поточного місяця: збір інформації громадськими консультантами про діяльність депутата у окрузі та у парламенті,

1-7 число наступного місяця за моніторинговим: уточнення громадськими консультантами зібраної інформації про законодавчу діяльність депутата (враховуючи те, що сайт Верховної Ради із затримкою може оновлювати інформацію про подані наприкінці місяця запити та законопроекти депутата) та діяльність депутата у окрузі (комунікація з помічниками депутатів);

до 20 числа наступного за моніторинговим місяця: збір аналітиками ОПОРИ інформації щодо відвідуваності депутатами парламентських комітетів. Ці дані збираються вручну з протоколів кожного комітету, які часто публікуються зі значними затримками. Збір даних щодо присутності депутатів на кожному з голосувань протягом місяця за допомогою API сайту Вони голосують для тебе;

до 25 числа: перевірка та обробка усіх зібраних даних щодо 105 депутатів аналітиками ОПОРИ, робота редактора над текстовою частиною звітів, обробка та редагування сотень пунктів активностей депутатів, що з’являються на 105nardepiv.rada.oporaua.org, проведення підрахунків балів, написання аналітичного матеріалу.

Щомісячні рейтингові оцінки кожного з депутатів можуть незначно змінюватися з огляду на те, що масив даних не є статичним та може доповнюватися шляхом уточнення наявної або доповнення нової інформації.

Кількість депутатів, діяльність яких моніториться у рамках проекту, може змінюватися у разі, якщо депутат за різних причин (наприклад призначення на посаду у виконавчій владі) склав депутатський мандат.

Про обов'язки народних депутатів у окрузі та способи сконтактувати з ними читайте у нашому матеріалі Ви і народний депутат: принципи взаємодії. 

Читайте також: Моніторинговий проект ОПОРИ: думка парламентарів (ОПОРА провела опитування 198 народних депутатів України, обраних за одномандатними округами, щодо результатів моніторингового проекту, який здійснюється у рамках Програми USAID РАДА. У відповідь на електронні листи з проханням пройти опитування та заповнити відповідну онлайн-форму, свої відгуки надіслав 61 парламентар.).

Довідково:

У 2015 р. ОПОРА здійснювала аналогічний, пілотний проект, у рамках якого моніторингу підлягала діяльність 36 депутатів у їхніх виборчих округах. Цього року комплексне та усестороннє дослідження роботи парламентарів охопило 105 виборчих округів 24 областей України та м. Києва та, відповідно, 105 народних обранців, які були обрані до парламенту за мажоритарною компонентою. Відбір 105 депутатів, щодо діяльності яких здійснюється моніторинг, відбувався за критеріями пропорційного представництва усіх парламентських сил, гендерного представництва, попередніх показників активності у окрузі.