Новини

Перші Півроку Роботи Верховної Ради VII Скликання: Регіональний Вимір Одеса

Перші Півроку Роботи Верховної Ради VII Скликання: Регіональний Вимір Одеса

Блок 1. Законотворча активність народних депутатів регіону

Член фракції Партії регіонів Ігор Марков за півроку роботи у парламенті виступив ініціатором (самостійно) лише одного законопроекту – щодо недопущення усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України (№ 2411а від 21.06.2013). Законопроект не співвідноситься з передвиборчою програмою депутата та не відповідає профілю Комітету у закордонних справах, до якого входить депутат. Цей законопроект пропонує заборонити всиновлювати українських дітей іноземцями і таким чином унеможливити грубе порушення прав українських дітей, на думку нардепа, збоку іноземних громадян.

Сергій Гриневецький, член фракції Партії регіонів, за перші півроку своєї каденції ініціював 5 нормативно-правових актів, з яких 4 законопроекти та 1 постанова. Чинності набрала лише постанова, що стосувалась календарного плану 2 сесії Верховної Ради.

Жодна законодавча ініціатива народного депутата не пов’язана з профілем Комітету з питань національної безпеки та оборони, до якого він входить. Самостійно С. Гриневецький ініціював один проект закону, а 3 – у співавторстві.

Самостійно ініційований лише один проект закону № 1114 від 18.12.2012 щодо порядку виявлення об'єктів культурної спадщини та залучення додаткових коштів на збереження та реконструкцію історичної частини міста Одеса. Цей документ відповідає передвиборчій програмі народного депутата в пункті «збереження та реконструкції пам’яток архітектури». Законопроект передбачає перерахування 30 % чистого прибутку держпідприємства «Одеський морський торгівельний порт» на потреби реконструкції історичної забудови Одеси.

Окрім того, Сергій Гриневецький став співавтором законопроекту № 2063 від 21.01.2013, що передбачає внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції. Законопроект передбачає встановлення податкових пільг для підприємців зазначеної сфери.

Останні два проекти, до розробки яких долучився народний депутат, встановлюють особливості регулювання національної системи порятунку на морі (№ 2827 від 17.04.2013) та створення умов щодо повернення культових споруд релігійним громадам (№ 2993 від 14.05.2013).

Член фракції Партії регіонів Сергій Ківалов за перше півріччя ініціював 12 проектів законів (з яких тільки два ініційовані самостійно) та 67 проектів постанов. Чинними стали 46 проектів постанов, а от щодо проектів законів, поки жоден не набув чинності.

Більшість законотворчих ініціатив народного депутата визначаються виконанням повноважень голови Комітету з питань верховенства права та правосуддя. Зокрема, проекти постанов, ініційовані депутатом, стосуються обрання та звільнення суддей, призначення членів Вищої ради юстиції, включення до порядку денного, відхилення або повернення на доопрацювання проектів законів, що відносяться до відомства Комітету ВРУ з питань верховенства права та правосуддя.

Не відповідають профілю Комітету, головою якого є С. Ківалов, проекти Законів «Про вищу освіту» (№ 1187 від 28.12.2012), Зміни до Податкового кодексу стосовно окремих питань оподаткування в системі вищої освіти (№ 1188 від 28.12.2012) та зміни до Бюджетного кодексу щодо окремих питань організації фінансово-економічних відносин в системі вищої освіти (№ 1189 від 28.12.2012). Останні три законопроекти були розроблені С. Ківаловим у співавторстві з Г. Калетніком та М. Сорокою.

Запропонований проект Закону «Про вищу освіту»  передбачає звуження автономії університетів, збереження дворівневої системи наукових ступенів, відновлення у системі вступу до вищих навчальних закладів екзаменів (це, до речі, можна розглядати як протиріччя із передвиборчою програмою С. Ківалова, в якій народний депутат задекларував свій намір «продовжити безкомпромісну боротьбу із корупцією»). Перехідні положення проекту Закону передбачають право вищих навчальних закладів на постійне користування земельними ділянками та неможливість продажу таких ділянок на основі конкурсних торгів. Крім того, С. Ківаловим в співавторстві із Г. Калетніком та М. Сорокою ініційовані проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу 
(№ 1188 від 28.12.2012) щодо питань оподаткування в системі вищої освіти та Бюджетного кодексу (№ 189 від 28.12.2012) щодо питань організації фінансово-економічних відносин в системі вищої освіти. Зокрема, перший проект передбачає звільнення від оподаткування прибутку вищих навчальних закладів, отриманого від надання освітніх послуг та оплати вартості науково-дослідницьких робіт, що виконуються за кошти підприємств та установ всіх форм власності. Другий законопроект передбачає можливість використовувати бюджетним установам власні надходження на наукову діяльність університетів, академій, а також розміщення вищими навчальними закладами на депозитах і поточних рахунках банків власних надходжень.

Зміст ще одного комплексного законопроекту – «Про медіацію» (2425а-1 від 03.07.2013), ініційованого С. Ківаловим разом із В. Развадовським, полягає в запровадженні законодавчого регулювання надання допомоги в позасудовому розв’язанні конфліктів та спорів (медіації). Окрім викладення сутті та принципів медіації, законопроект, серед усього іншого, передбачає низку вимог до проведення професійної медіації, а також створення відповідних дозвільних структур, що будуть надавати право на здійснення такої діяльності.

С. Ківалов став ініціатором змін до законодавства щодо виплати суддівської винагороди суддям ліквідованих судів (№ 21112а від 23.03.2013), щодо удосконалення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№ 2340 від 19.02.2013), щодо правового статусу працівників апаратів вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів (2455а від 02.07.2013), щодо вдосконалення порядку внесення подання про призначення на посаду судді вперше (№ 2471 від 05.03.2013), щодо уточнення підстав відмови у відкритті апеляційного провадження (№ 2686 від 02.04.2013), щодо правового статусу працівників апарату Верховного Суду України (№ 2741 від 05.04.2013). Проект закону щодо приведення чинного законодавства у відповідність до Рішення Конституційного Суду щодо гласності роботи народних депутатів України, що виражається у відкритому голосуванні (№ 2804 від 15.04.2013), ініційований С. Ківаловим разом з О. Махніцьким, П. Петренком, Р. Романюком, передбачає введення процедури відкритого голосування з питаннь призначення та звільнення на посади Голови Рахункової палати, Уповноваженого ВРУ з прав людини, суддів Конституційного суду та призначення членів Вищої ради юстиції.

Самостійно С. Ківаловим були розроблені проекти законів, що стосуються правового статусу працівників апарату Верховного Суду України (№ 2741 від 05.04.2013) та  працівників апаратів вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів (2455а від 02.07.2013).

Значна частина законодавчих ініціатив С. Ківалова не має прямого стосунку до положень його передвиборчої програми.

Член фракції Партії регіонів Геннадій Труханов за півроку роботи в парламенті виступив ініціатором двох законопроектів, з яких один у співавторстві та один самостійно. Жоден із законопроектів чинним не став.

Депутат долучився до ініціативи депутатів Комітету з питань верховенства права та правосуддя, до якого входить і сам, щодо виплати суддівської винагороди суддям ліквідованих судів (№ 2112а від 23.05.2013) та самостійно подав проект закону  про штучно створені земельні ділянки на водних об’єктах в межах акваторії морських портів (№ 2968 від 13.05.2013). Проект закону покликаний на вирішення проблеми обмеженості територій портів за рахунок їх штучного створення додаткових земельних ділянок. Відношення до комітетської роботи проект закону не має.

Жодна з законодавчих ініціатив народного депутата не пов’язана з його передвиборчою програмою.

Член фракції Партії регіонів Леонід Клімов за півроку роботи в парламенті не підготував жодної законодавчої ініціативи.

Іван Фурсін, член фракції Партії регіонів виступив ініціатором чотирьох законопроектів (у всіх випадках самостійно), які ще не набули чинності.

Жоден із проектів законів, ініційованих народним депутатом, не пов’язаний ані з його діяльністю в Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, ані з реалізацією положень його передвиборчої програми.

Іван Фурсін запропонував додати до Кодексу про адміністративні правопорушення окрему статтю, що передбачає відповідальність за викидання відходів та сміття у неналежних місцях (№ 2820-1 від 16.04.2013); дозволити користування водійськими правами радянського зразка тим особам, що досягли 60 років та постійно проживають у сільській місцевості (2155а від 28.05.2013); встановити розміри грошової компенсації на бензин, транспортне та технічне обслуговування транспортних засобів інвалідів (наразі розміри компенсації встановлюють місцеві державні адміністрації) 
(№ 2096а від 22.05.2013). На сам кінець, І. Фурсін на законодавчому рівні запропонував закріпити можливість позасудового стягнення заставного майна, що наразі неможливо без рішення суду 
(№ 2044а від 17.05.2013).

Член фракції Партії регіонів Олександр Пресман за півроку роботи в парламенті виступив ініціатором трьох законопроектів щодо змін у Державний бюджет, жоден з яких не набув чинності. Усі три проекти законів відповідають профілю комітету, до якого входить народний депутат. Разом з Є. Гєллєром та О. Волоковим О. Пресман ініціював перерозподіл видатків Міністерства закордонних справ (№ 2245а від 05.06.2013). Самостійно О. Пресман ініціював проект закону, що передбачає збільшення видатків у другій половині 2013 року на функціонування державних реєстрів, держателем яких є Міністерство Юстиції України (№ 2341а від 18.06.2013) та збільшення видатків, пов’язаних з передачею функцій державної реєстрації від органів місцевого самоврядування до центрального органу виконавчої влади (№ 2342а від 18.06.2013). Законотворчі ініціативи О. Пресмана прямого стосунку до передвиборчої програми не мають.  

Народний депутат Давид Жванія, член фракції Партії регіонів, за перші півроку ініціював 256 проектів постанов та 2 проекти законів, розроблені у співавторстві. Чинними стали 122 постанови та жоден проект закону. Усі проекти постанов Д. Жванії пов’язані з виконанням ним повноважень голови Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування та стосуються призначення місцевих виборів, перейменування населених пунктів та зміни їх статусу, а також відхилення, внесення до порядку денного та відправки на доопрацювання проектів законів, що стосуються діяльності очолюваного Д. Жванією комітету.

Проект Закону «Про вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах  № 94, 132, 194, 197, 223»  (2971-д від 05.06.2013), ініційований разом з іншими членами Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, відповідає фаху очолюваного народним депутатом комітету та покликаний врегулювати непередбачену законодавством ситуацію, за якої Центральна виборча комісія не може встановити результати виборів у зазначених виборчих округах та призначити повторні вибори. Запропонований проект закону визначає дату проведення повторних виборів та строки здійснення основних процедур виборчої кампанії.

Проект закону, що передбачає внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку високих наукоємних технологій (2558 від 19.03.2013), розроблений у співавторстві з В. Немилостивим, компетенції очолюваного Д. Жванією комітету не відповідає. Основною метою запропонованого проекту закону є збільшення термінів реалізації зазначеної програми, її фінансування та приведення у відповідність з іншими нормативно-правовими актами.

Жоден із запропонованих Д. Жванією проектів законів, а також проектів постанов, конкретним пунктам передвиборчої програми депутата не відповідає.

За перше півріччя Віталій Барвіненко став автором 5 законопроектів, з яких 2 – розроблені самостійно. Жоден з проектів законів чинності ще не набув та не передбачає комплексного врегулювання існуючих проблем.

Більшість із законодавчих ініціатив народного депутата пов’язана з профілем комітету, до якого він входить, окрім самостійно ініційованих депутатом проектів Законів «Про внесення змін до Законів України «Про природно-заповідний фонд» щодо екологічного та мисливського туризмів» (№ 2286 від 13.02.2013) та  «Про оплату праці» щодо витрат роботодавців» (№ 2822 від 16.04.2013).  Перший проект закону передбачає дозвіл на полювання в заповідних зонах. Перша спроба прийняття цього нормативно-правового акту закінчилась зняттям його з розгляду. Проект було доопрацьовано, але якісно своєї сутті проект не змінив.  Законопроект  про зміни до Закону «Про оплату праці» передбачає неможливість включення до заробітної плати витрат роботодавця на закупівлю страхових послуг для найманих працівників.

Три законодавчі ініціативи, до яких долучився В. Барвіненко, передбачають окремі зміни: до державного бюджету на 2013 рік (№ 2462а від 02.07.2013), щодо збільшення фінансування на реалізацію програми «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла»); до Бюджетного кодексу (№ 2994 від 15.05.2013) та Закону «Про регулювання містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні», щодо дозволу фінансування з коштів державного бюджету розробки та оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні (наразі фінансування розробки такої документації здійснюється лише за рахунок коштів місцевих бюджетів або інших незаборонених джерел, а фінансування таких робіт з Державного бюджету не передбачено).

Жодна з законодавчих ініціатив Віталія Барвіненка прямо не стосується його передвиборчої програми.

Член фракції Партії регіонів Антон Кіссе за півроку роботи у парламенті виступив автором та співавтором шести законопроектів: з них чотири законопроекти подав самостійно, а два – у співавторстві. Набув чинності на цей момент лише проект заяви про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (№ 1243 від 11.01.2013), яка була ініційована разом з іншими членами Комітету з питань європейської інтеграції, до якого входить А. Кіссе. Ця заява є єдиною законодавчою ініціативою, що пов’язана з профілем комітету, до якого входить Антон Кіссе.

Комплексне регулювання у сфері охорони здоров’я передбачає проект Закону «Про загальнообов’язкове державне медичне страхування» (№ 2597-1 від 05.04.2013), ініційований разом з С. Фабрикант, Т. Бахтеєвою, А. Шипко та О. Біловолом. Цей проект Закону передбачає запровадження обов’язкового медичного страхування, тобто запровадження відмінного від нині діючого принципу фінансування медичної допомоги.

Самостійні законодавчі ініціативи А. Кіссе передбачають:

  • прискорення процесу створення закладів і установ, що надають соціальну допомогу бездомним і особам, які відбули покарання, шляхом віднесення видатків з обласних бюджетів на такі установи до таких, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів (№ 2132а від 24.05.2013);
  • удосконалення правової бази для вирішення проблем безпритульних громадян (№ 2005а від 15.05.2013);
  • введення мораторію на полювання на 3 роки по всій території України, крім приватних мисливських господарств (№ 2004а від 15.05.2013);
  • на щорічне відрахування 1 % надходжень від акцизного податку на тютюнові та алкогольні вибори на підтримку програм та соціальної реклами, направлених на формування здорового способу життя  у  підлітків  та  молоді (2006а від 15.05.2013).

Член фракції Партії регіонів Юрій Крук за півроку роботи в парламенті не має жодних законодавчих ініціатив.

Блок 2. Обіцянки народних депутатів України, обраних у одномандатних округах Одеської області

Проблема
%
Локальні обіцянки (вирішення специфічних проблем округу)
99
   
Розвиток транспортної інфраструктури
1

В 11 одномандатних виборчих округах Одеської області на виборах перемогли 7 кандидатів від Партії регіонів, 3 самовисуванці та 1 від Народної партії. Всього народні депутати у своїх програмах задекларували 28 обіцянок. Майже всі обіцянки стосуються локальних проблем своїх виборчих округів (99 %). І лише 1 % – розвитку транспортної інфраструктури. Щодо інших галузей депутати не зазначили конкретних обіцянок.

Ігор Марков (133 округ, самовисуванець) не зазначив жодної конкретної обіцянки.

Сергій Гриневецький (134 округ, Народна партія) пообіцяв відселити мешканців аварійних будинків, реконструювати та забудувати район Молдаванки за принципом «нове житло – у тому ж районі». Депутат зобов’язався провести реконструкцію водоочисної станції «Дністер» та впровадження сучасних технологій знезараження питної води. Дав слово вирішити комплекс проблем, пов’язаних із приватним сектором Малиновського району: зовнішнє освітлення вулиць, прибирання та благоустрій безхазяйних територій. Окрім того, обіцяв залучення державних коштів до завершення будівництва автомагістралі «Північ-Південь».

Сергій Ківалов (135 округ, Партія регіонів) не зазначив жодної конкретної обіцянки.

Геннадій Труханов (136 округ, Партія регіонів) в Суворовському районі Одеси пообіцяв: будівництво дитячої поліклініки, запуск швидкісного трамвая з Суворовського району до центру міста, безпечне виведення транспорту з порту (Друга Хаджибеївська дорога), ліквідацію підтоплення Пересипу і Кривої Балки та розвиток соціальної інфраструктури Слободки і Більшовика.

Леонід Клімов (137 округ, Партія регіонів) не зазначив жодної конкретної обіцянки.

Іван Фурсін (138 округ, Партія регіонів) не зазначив жодної конкретної обіцянки.

Олександр Пресман (139 округ, Партія регіонів) не зазначив жодної конкретної обіцянки.

Давид Жванія (140 округ, самовисуванець) пообіцяв реконструкцію траси на Ізмаїл та Кишинів, а також реконструкцію аеропорту Одеси. Депутат зобов’язався вирішити екологічні проблеми – припинення викидів у річку Барабой та інші водойми.

Віталій Барвіненко (141 округ, Партія регіонів) обіцяв завершити газифікацію міста Білгорода-Дністровського та прилеглих населених пунктів за рахунок бюджетів усіх рівнів, а також продовжити роботу з питання водозабезпечення Білгород-Дністровського, Кілійського та Татарбунарського районів.

Антон Кіссе (142 округ, самовисуванець) обіцяв відстоювати збереження південних районів Одеської області в межах існуючого адміністративно-територіального устрою. Обранець зобов’язався робити все необхідне для завершення будівництва газопроводу Татарбунари-Арциз-Тарутине з відводом на Саратов у відповідностями з раніш прийнятими рішеннями. А також зголосився сприяти успішній реалізації проекту «Питна водна» до 2015 року для всіх населених пунктів округу.

Юрій Круг (143 округ, Партія регіонів) обіцяв будівництво школи м. Ізмаїл, будівництво доріг Ізмаїл-Рені та Ізмаїл-Одеса та будівництво об’їзної дороги навколо Рені.

Блок 3. Депутатські запити

Депутат
Захист інтересів окремих громадян та колективів
Розслідування зловживань та порушень
Інфраструктура в округах
Політика та законодавство
Всього
Віталій Барвіненко   2     2
Сергій Гриневецький 2   4 1 7
Давид Жванія 1 1 1   3
Сергій Ківалов 1 1 2   4
Антон Кіссе 1 1 6   8
Леонід Клімов         0
Юрій Крук 4 1 7   12
Ігор Марков         0
Олександр Пресман         0
Геннадій Труханов 3       3
Іван Фурсін   1 1   2
Адресат
Віталій Барвіненко Сергій Гриневецький Давид Жванія Сергій Ківалов Антон Кіссе Леонід Клімов Юрій Крук Ігор Марков Олександр Пресман Геннадій Труханов Іван Фурсін
Служба безпеки України
1
                   
Генеральна прокуратура
1
1
1
1
   
2
    3
1
Кабінет Міністрів  
4
2
2
6
 
6
     
1
Рада національної безпеки і оборони  
1
   
1
           
Міністерство закордонних справ  
1
                 
Місцеві органи влади і управління      
1
             
Державне агентство автомобільних доріг        
1
 
1
       
Державне агентство водних ресурсів            
1
       
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства            
1
       
Державна санітарно-епідеміологічна служба            
1
       

Ігор Марков за півроку роботи в парламенті не подав жодного депутатського запиту.

Сергій Гриневецький протягом першого півріччя звертався до Кабінету Міністрів щодо посвідок на тимчасове проживання в Україні для осіб, які прибули для здійснення викладацької діяльності; щодо виконання доручення Президента про здійснення заходів по збереженню Куяльницького лиману та озера Сасик, щодо відселення мешканців Одеси з аварійних будинків та участі Одеського національного політехнічного університету в космічних дослідженнях. Два запити депутата до РНБО стосуються використання колишнього полігону «Тарутинський» та відкриття міжнародного пропускного пункту через україно-румунський кордон. На сам кінець, запит до ГПУ стосується відновлення права громадянина на житло.  Усього депутат підготував 7 запитів.

Сергій Ківалов протягом першого півріччя роботи у Верховній Раді VIІ скликання подав 2 запити до Кабінету Міністрів щодо необхідності продовження експерименту з використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на фінансування громадських робіт для безробітних у сфері будівництва і реконструкції в місті Одеса та щодо необхідності вжиття невідкладних заходів з попередження екологічної катастрофи, викликаної незадовільним технічним станом централізованих систем водовідведення в Одесі. Один запит депутат направив до Генерального прокурора щодо порушення Закону «Про охорону навколишнього середовища» стосовно нормативів граничного допустимого скидання забруднюючих речовин. Ще один запит Сергій Ківалов направив до губернатора Одеської області щодо недопущення знищення дитячої лікарні ім. Б. Резника.  Усього  депутат підготував 4 запити.

Генадій Труханов за півроку роботи в парламенті подав два депутатських запити до КМУ щодо будівництва ДЮСШ з басейном і дитячої поліклініки в Суворовському районі Одеси.

Леонід Клімов не подав жодного депутатського запиту.

Іван Фурсін подав два запити до Кабінету Міністрів щодо продовження експерименту з фінансування робіт з реконструкції Одеси з коштів Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття та вжиття невідкладних заходів з недопущення екологічної катастрофи, що може бути спричинена критичним технічним станом систем централізованого водовідведення в Одесі. До Генерального прокурора Іван Фурсін звернувся стосовно нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Олександр Пресман за перші півроку запитів не подавав.

Давид Жванія подав три запити, з яких два до Кабінету Міністрів України: щодо продовження фінансування робіт з реконструкції в Одесі за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та щодо недопущення екологічної катастрофи в Одесі через незадовільний стан систем водовідведення, очистки та утилізації стічних вод в Одесі.

Віталій Барвіненко направив два депутатських запити до Служби безпеки України та до Генерального прокурора з одного питання: щодо зловживання службовим становищем начальником Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій області.

Антон Кіссе звернувся до Кабінету Міністрів щодо виділення коштів з держбюджету на капітальний та середній ремонт доріг в Одеські області, щодо будівництва магістрального газопроводу в деяких південних районах Одеської області, з проханням втрутитися в ситуацію щодо забезпечення скрапленим газом південних районів Одещини, втрутитись у ситуацію щодо водних біоресурсів озера Ялпуг, а також про надзвичайну екологічну ситуацію в Болградському районі. До державного агентства автомобільних доріг народний депутат звернувся із запитом щодо повернення трасі М-15 Одеса-Рені статусу міжнародної.

Юрій Крук за півроку роботи в парламенті подав десять депутатських запитів: до КМУ звернувся щодо будівництва дороги в обхід м. Рені; два запити щодо попередження техногенної і екологічної катастроф, які склалась внаслідок поганого стану інфраструктури, в м. Рені і м. Одеса відповідно;  щодо необхідності продовження експерименту з використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на фінансування реконструкції в Одесі, а також щодо збільшення статутного капіталу Українського Дунайського пароплавства.

До Держагенства автодоріг звертався із запитом про завершення ремонту дороги Р-33 «Рені-Орлівка-Ізмаїл», а до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Держсанепідемслужби та Генеральної прокуратури – щодо захисту інтересів громадян, що проживають на перетині вулиць Генуезької і Гагарінського плато в Одесі. Також до Генпрокуратури народний депутат подав запит щодо Водного кодексу України та закону «Про охорону навколишнього середовища» стосовно нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Блок 4. Відвідуваність пленарних засідань та засідань комітетів

Депутат
Письмова реєстрація
Електрона реєстрація
Кількість пропусків
% пропусків
Кількість пропусків
% пропусків
Віталій Барвіненко
2
4
2
4
Сергій Гриневецький
2
4
1
2
Давид Жванія
15
29
30
59
Сергій Ківалов
6
12
12
24
Антон Кіссе
1
2
10
20
Леонід Клімов
5
10
0
0
Юрій Крук
0
0
0
0
Ігор Макров
14
27
25
49
Олександр Пресман
1
2
9
18
Геннадій Труханов
10
19
10
20
Іван Фурсін
5
10
11
22

Дані станом на 12 липня 2013 року