Новини

Ви і народний депутат: принципи взаємодії

Ви і народний депутат: принципи взаємодії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОБОТИ

РОЛЬ ДЕПУТАТА В ОКРУЗІ

1. ЯКІ У ДЕПУТАТА ОБОВ’ЯЗКИ?

 • ухвалювати закони;
 • працювати у парламентських комітетах;
 • звітувати перед виборцями: розглядати звернення, вивчати громадську думку, потреби і запити населення 

 

4. ЩО ДЕПУТАТ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ РОБИТИ В ОКРУЗІ?

 • підтримувати зв'язок із Вами – своїми виборцями;
 • інформувати Вас про свою діяльність через пресу, ТБ, радіо і
 • під час особистих зустрічей не рідше двох разів на рік;
 • розглядати Ваші звернення протягом 30 днів з часу їхнього
 • отримання та вживати заходів для виконання Ваших
 • пропозицій і законних вимог;
 • проводити для Вас особистий прийом  
Повноваження та обов’язки народних депутатів регулюються
Законом «Про статус народного депутата України» від 21.11.1993 
Депутат отримує інформацію про Ваші проблеми від помічників та
через свої громадські приймальні 

 

2. ЯК ДЕПУТАТ МОЖЕ ВИРІШУВАТИ ВАШІ ПРОБЛЕМИ?

 • подавати запити і звернення до органів державної влади, керівників підприємств, організацій чи установ і вимагати відповіді на них;
 • розробляти і голосувати за нові закони, вносити зміни до чинного законодавства;
 • брати участь у роботі сесій місцевих рад з правом дорадчого голосу;
 • вимагати перевірки діяльності підприємств, установ чи організацій, які порушують законодавство;
 • бути невідкладно прийнятим чиновниками і керівниками підприємств, організацій чи установ; мати безперешкодний доступ до органів влади, підприємств та організацій;вимагати негайного припинення порушення прав та інтересів громадян 

 

5. ЯК ДЕРЖАВА І МІСЦЕВА ВЛАДА СПРИЯЄ РОБОТІ ДЕПУТАТА В ОКРУЗІ?

 • депутату виділяється час для роботи в окрузі;
 • організовуються зустрічі з виборцями;
 • з держбюджету оплачується робота помічників, зв’язок,
 • транспортні витрати тощо;
 • за державний кошт надається обладнане приміщення для
 • приймальні;
 • забезпечуються безкоштовні виступи на державному
 • телебаченні, радіо чи у пресі (мінімум раз на місяць) 

 

 

ЩО ТАКЕ ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ? 

Вимога дати офіційну відповідь з певних питань, адресова- на до органів державної влади чи місцевого самоврядуван- ня, керівників підприємств, установ чи організацій. Запит має бути підтриманий як мінімум 90-ма депутатами ВРУ.

ЩО ТАКЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ?

Пропозиція здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з низки питань, звернена до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій. 

 

6. ЩО ЩЕ ДЕПУТАТ МОЖЕ ЗРОБИТИ ДЛЯ ВИБОРЦІВ У ОКРУЗІ?

 • розробити програму вирішення проблем округу і сприяти її фінансуванню з боку держави, інвесторів чи місцевого бюджету;
 • розробити законопроект/проект постанови, що враховує пропозиції виборців, та внести його на розгляд ВРУ;
 • порушити питання та внести пропозиції до місцевих органів влади щодо заяв та скарг виборців;
 • консультувати виборців щодо захисту їх прав і інтересів; · розглядати і переадресовувати звернення виборця до компетентних органів влади чи установ/організацій та
 • вимагати письмової відповіді від них протягом 10 днів  

 

3. ЯК МОЖНА ПОСКАРЖИТИСЬ НА ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА?

Народний депутат – це не державний службовець, на якого можна поскаржитися у вищі інстанції та притягнути до відповідальності за його дії чи бездіяльність.
Однак, у Вас є можливість спрямувати звернення-скаргу на ім’я Голови Верховної Ради або у Комітет з питань регламенту та організації роботи ВРУ. Відповідно до Закону «Про звернення громадян», Вам зобов’язані надати письмову відповідь впродовж 30 днів 

 

7. ЧОГО ДЕПУТАТ НЕ УПОВНОВАЖЕНИЙ РОБИТИ ДЛЯ ВИБОРЦІВ У ОКРУЗІ?

 • виділяти гроші чи іншу матеріальну допомогу;
 • оскаржувати судові рішення;
 • призначати виплати та надавати пільги;
 • вирішувати побутові проблеми чи приватні суперечки 

НАДІШЛІТЬ ПОШТОЮ

у відділ з питань звернень громадян Апарату ВРУ вул. Грушевського, 5,
Київ, 01008

ПОДАЙТЕ ОСОБИСТО

через приймальню Верховної Ради України вул. Банкова, 6-8,
(5 під’їзд), Київ 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ 

Якщо Ваша проблема стосується питань місцевого характеру – комунальної сфери, доріг, транспорту, земельних питань тощо, то перед тим як звернутись до депутата, спробуйте вирішити це питання силами місцевої влади – місцевих рад, їх виконавчих органів, депутатів, або державних адміністрацій.

Надішліть їм відповідний запит, звернення, скаргу. Отриману від них відповідь можна буде додати до Вашого звернення до депутата. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТА

8. ЯК СКОНТАКТУВАТИ З ДЕПУТАТОМ? 

 

ОСОБИСТО АБО ЧЕРЕЗ ПРИЙМАЛЬНЮ: Прийти на прийом до депутата або на його зустріч з виборцями; зареєструвати письмове або передати усне звернення через помічників у приймальні депутата 

ПОШТОЮ: надіслати лист-звернення у приймальню або до Верховної Ради України на ім’я депутата за адресою вул. Грушевського, 5, Київ, 01008

ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ надіслати лист на електронну адресу, що вказана на персональній сторінці депутата на офіційному сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua

ТЕЛЕФОНОМ зателефонувати до приймальні депутата або до його кабінету в Парламенті. Телефон вказаний на персональній сторінці депутата на офіційному сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua 

 

12. ЯКІ БУВАЮТЬ ВИДИ ЗВЕРНЕНЬ ТА ЯКІ СПОСОБИ ЇХ ПОДАННЯ?

 

Депутат може розглядати індивідуальні звернення від громадян, а також колективні — від підприємств, установ чи організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи об'єднань громадян. 

Звернення може бути письмовим чи усним. Усне звернення має записати та зареєструвати помічник депутата у депутатській приймальні. Письмове звернення може бути передане особисто депутату чи до його приймальні або надіслане поштою. 

 

Також розрізняють три види звернень: пропозиція (зауваження), заява (клопотання) та скарга Порядок розгляду, види та вимоги до оформлення звернень викладені у Законі «Про звернення громадян» від 02.10.1996

 

 

 9. ДЕ ШУКАТИ КОНТАКТИ ДЕПУТАТА І ЙОГО ПОМІЧНИКІВ, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЮ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ДЕПУТАТА? 

 

 • на веб-сайті Верховної Ради України на персональній сторінцідепутата: www.rada.gov.ua;
 • на веб-сайті «Рада» Громадянської мережі ОПОРА: www.rada.oporaua.org;
 • у приймальні депутата;
 • на офіційних сайтах місцевих рад;
 • на особистих сайтах депутатів або на їхніх сторінках в соціальних мережах

Окрім цього, інформацію про результати роботи депутата можна знайти у депутатських звітах у місцевій пресі або ж почути на зустрічах депутата з виборцями 

 

13. ЯКА ІНФОРМАЦІЯ МАЄ БУТИ У ЗВЕРНЕННІ?

 

 • прізвище, ім'я, по батькові депутата, до якого Ви звертаєтесь;
 • адресу, куди Ви направляєте звернення;
 • Ваші прізвище, ім'я, по батькові, адресу проживання, телефон;
 • суть справи, у якій Ви звертаєтесь: опис порушеного питання
 • з викладом фактів та пропозиції щодо його вирішення;
 • Ваш підпис, дата;
 • перелік документів, які додаються до листа 

Звернення подається у довільній формі. За наявності, додайте копії документів, які підтверджують викладені факти.

Письмові звернення бажано надсилати поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення

10. ЯКІ ФУНКЦІЇ ВИКОНУЄ ПОМІЧНИК НАРОДНОГО ДЕПУТАТА? 

Помічник допомагає народному обранцю виконувати його депутатські обов’язки, зокрема розробляти законопроекти, здійснювати прийом громадян у приймальнях, контролювати розгляд в органах влади заяв та скарг громадян, які надійшли на ім'я депутата

 

14.ЯКІ ЗВЕРНЕННЯ НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ?

 • ті, які містять скаргу на дії чи бездіяльність самого депутата;
 • анонімні, тобто не підписані автором;
 • повторні звернення з одного і того ж питання, якщо щодо
 • нього вже була отримана обґрунтована відповідь;
 • звернення, яке містить наклеп і образи, заклики до розпалювання різного роду ворожнечі;
 • звернення, подане особами, які визнані недієздатними у судовому порядку   

11. ДЕ ШУКАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА?

 • в органах місцевої влади;
 • на особистих веб-сайтах депутатів чи на їхніх сторінках у соціальних мережах;
 • за оголошеннями у місцевій пресі;
 • на офіційних сайтах місцевих рад 

ВІДПОВІДЬ НА ЗВЕРНЕННЯ

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», письмова відповідь на Ваше звернення має надійти впродовж 30 днів.

 

Електрона версія для скачування

 

Ви і народний депутат: принципи взаємодії