А як у них?

А як у них? Світові парламентські практики. Випуск 2018

А як у них? Світові парламентські практики. Випуск 2018

Ми доповнили посібник «А як у них? Світові парламентські практики» новими матеріалами. Тепер тут зібрано 49 статей про те, як працюють парламенти світу та які корисні практики Україні варто в них запозичити.

Ця публікація є доповненням видання «А як у них? Світові парламентські практики» 2016 року. Сюди увійшли всі статті, що розміщувалися на сайті rada.oporaua.org у розділі «А як у них?» станом на липень 2018 року.

Протягом чотирьох років рубрика слугувала своєрідним дзеркалом, що відображало основні вади нереформованого українського парламенту в світлі як успішних, так і невдалих світових практик парламентаризму. На сайті розділ продовжує жити своїм життям, поповнюючись новими публікаціями, а ця книга є своєрідним каталогом тем, навколо яких розгорталися і далі не припиняються найбільш жваві публічні дискусії щодо реформи парламенту.

Після прочитання зібраних тут текстів стає зрозуміло: попри несхожість та унікальність підходів різних країн до розбудови та зміцнення парламентаризму, успішний досвід об’єднує те, що він базується на неухильному дотриманні стандартів (принципів) демократичності – репрезентативності, інституційній незалежності, прозорості, відкритості та підзвітності парламенту. Очевидно – слідування демократичним принципам, а не сліпе копіювання практик, є рецептом успіху в реформуванні Верховної Ради України. Однак лише розуміючи, який шлях змін пройшли інші країни, ми зможемо обрати свій власний.

Усі зібрані матеріали підготовлені на основі аналізу нормативно-правових актів інших країн, моніторингу публікацій на офіційних веб-порталах урядових структур та парламентів світу, а також опрацювання відкритих джерел інформації.

Матеріал підготовлено в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.