А як у них? Взаємодія парламенту та Рахункової палати

А як у них? Взаємодія парламенту та Рахункової палати

Рахункова палата України займається зовнішнім фінансовим контролем доходів та видатків держави, тому на регулярній основі має взаємодіяти з Верховною Радою як з головним законодавчим органом. Палата виступає конституційним органом, що є незалежним від інших органів державної влади, в першу чергу від Уряду та Парламенту. Рахункова палата здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України, за фінансовою ефективністю державних підприємств, проводить аудит роботи всіх органів місцевої та центральної влади, здійснює контроль за зовнішніми кредитними зобов’язаннями. У кінці року Рахункова палата має представити звіт перед Парламентом з усіма вищезазначеними фінансовими показниками. Окрім контрольних функцій, Рахункова палата також здійснює експертно-аналітичні, серед них: оцінка поточного стану справ у економіці України за основними фінансовими показниками; аналіз виконання дохідної та видаткової частин Державного бюджету; експертиза фінансової складової законопроектів та міжнародних угод і договорів.

У світовій практиці зовнішнього фінансового контролю можна виділити наступні типи органів, які наділені подібними функціями:

  • Аудиторський суд, який в тому числі може здійснювати судові вироки з подальшим винесенням відповідальності (Франція, Бельгія, Іспанія, Італія, Португалія);
  • Інститут Генерального контролера, що здійснює аудит усіх державних фінансів (Великобританія, Данія);
  • Колегіальний контрольний орган без судових функцій (Німеччина, Нідерланди);
  • Контрольний орган у структурі уряду та підконтрольний йому (Швеція, Фінляндія).

У Великобританії верховним фінансовим контролем займається Національне управління аудиту. Орган є повністю незалежним від уряду, адже його фінансування здійснюється через окрему захищену статтю в державному бюджеті. Головними завданнями інституції є підготовка аналітичних звітів з пропозиціями упорядкування державних фінансових справ. Аудиторський суд Бельгії є також незалежним від законодавчої та виконавчої гілок влади, головним завданням органу є контроль за бюджетним циклом на етапі підготовки, затвердження та звітування. Парламент та міністерства в обов’язковому порядку мають реагувати на зауваження та пропозиції від Аудиторського суду. У кінці кожного року орган має представити перед парламентом ґрунтовний звіт щодо виконання державного бюджету та рівня всіх основних фінансових показників.

У Польщі фінансовий аудит виконує Вища палата контролю, яка є конституційним органом з відповідними повноваженнями. Вона здійснює незалежний аудит, який потім оприлюднює як для всіх державних органів, так і знайомить з ним громадськість. Керівний склад контрольного органу призначає Сейм із затвердженням у Сенаті, відповідно Вища палата контролю є підзвітною Сеймові. У Польщі широко поширеною є практика, коли президент або керівники міністерств розпоряджаються провести Вищою палатою контролю аудиторські перевірки окремих державних органів, на основі яких приймають відповідні рішення. У сусідній Чехії контроль за державним бюджетом здійснює Верховна контрольна палата, що є незалежною від уряду та парламенту. Особливістю діяльності Контрольної палати є те, що вона на регулярній основі тісно співпрацює з парламентом (через профільний парламентський комітет) з питань створення бюджету та постійного контролю за його реалізацією виконавчими органами країни.

Рахункова палата Німеччини займається не лише аудиторською діяльністю, але і є серйозною аналітичною установою, яка оцінює виконання зовнішніх соціально-економічних програм, їх доцільність та ефективність. Інститут Рахункової палати багато займається аналізом чинного німецького законодавства та розробляє рекомендації для майбутніх законопроектів. Варто також згадати, що рекомендації та звіти Рахункової палати відіграють вирішальну роль в оцінці роботи уряду парламентом та громадськістю, і можуть спричинити навіть відставку окремих міністрів або цілого кабінету.

Після огляду міжнародного досвіду, можна підсумувати, що в Україні повноваження Рахункової палати є широкими, однак не достатньо вираженими. Необхідно чітко визначити роль Рахункової палати в бюджетному циклі. Також існують проблеми з механізмами комунікації фінансового органу з парламентом та громадськістю, підіймаючи питання про його незалежність. 

Матеріал підготовлено в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами. 

Анастасія Костянтинівська

P.S. Нижче можна переглянути повний відеозапис міжнародної конференції "Роль Рахункової палати в Україні та виклики, що стоять перед нею", що проходила 14 червня 2017 року в Києві: