Як працюють в парламенті депутати-мажоритарники з Миколаївської області

Миколаївські мажоритарники реєструють у середньому трохи більше одного законопроекту на місяць. Але 74% відповідних ініціатив станом на сьогодні опрацьовуються в комітеті або очікують розгляду. І тільки 8% зареєстрованих законопроектів стали законами. Такі результати дослідження Громадянської мережі ОПОРА впродовж 2016 – 2018 років щодо законодавчої роботи та роботи в окрузі народних депутатів Миколаївщини.

Законодавча активність депутатів Миколаївщини

Законопроекти

Головним завданням народного депутата є участь у законотворчості та здійсненні парламентом інших його функцій. Саме законотворчість має бути у пріоритеті народних обранців, тому Календарним планом Верховної Ради визначено, що 70% часу дається депутату на законодавчу активність.

17 06 2018 Mykolaiv vsego zakonoproektov

За два з половиною роки моніторингу, найбільше законопроектів зареєстрував Андрій Вадатурський – 88 законопроектів, це в середньому 3,4 проектів на місяць. Борис Козир за моніторинговий період зареєстрував 43 ініціативи, що складає 1,6 законопроекта на місяць. Олександр Лівік та Артем Ільюк реєструють у середньому по одному законопроекту на місяць, а в загальній кількості депутати подали 29 та 28 ініціатив відповідно. Народний депутат Олександр Жолобецький за моніторинговий період зареєстрував 21 законопроект і це складає 0,8 проектів на місяць. Найменше законопроектів подав Аркадій Корнацький – 4, що в середньому дорівнює менше одного законопроекту на місяць – 0,1.

17 06 2018 Mykolaiv serednya kilkict zakonoproektov

Кількісна складова законотворчої роботи народних депутатів не завжди є визначальною, і, відповідно, якість законопроектів мала б робити передумови швидшого розгляду їх на пленарному засіданні. Але в парламенті зростає чисельність зареєстрованих законопроектів, що призводить до великого навантаження Апарату Верховної Ради, комітетів та фракцій, які фізично не можуть розглянути всі ініціативи. Адже на даний момент їх зареєстровано 6 613. І відповідну тенденцію підтверджує аналіз проходження законопроектів миколаївських мажоритарників.

У середньому 74% зареєстрованих законопроектів депутатів Миколаївщини очікують розгляду або опрацьовуються в комітетах, тобто три чверті ініціатив ще не дійшли до сесійної зали. 18,5% проектів законів Миколаївських мажоритарників знято з розгляду, з них найбільше – в Аркадія Корнацького (25%), найменше – в Андрія Вадатурського (8%). Відповідно Артем Ільюк має 21% законопроектів, які зняті з розгляду, Олександр Жолобецький – 24%, Борис Козир – 18% та Олександр Лівік – 14%. Якщо проаналізувати відсоток прийнятих законів відносно загальної кількості зареєстрованих законопроектів, то найвищий відсоток має Олександр Лівік – 17% законодавчих ініціатив депутата стали законами, а це 5 чинних актів. Також відносно великий відсоток у Бориса Козира – 16%, що складає 7 законів. Жодної прийнятої ініціативи в Аркадія Корнацького, 6% (5 законів) має Андрій Вадатурський, 5% (1 закон) – Олександр Жолобецький, та 4% (1 закон) у Артема Ільюка.

17 06 2018 Mykolaiv prohodgennya zakonoproektov

Через законодавчі ініціативи народні депутати можуть також намагатись вирішити проблеми області, тобто реєструвати законопроекти, які стосуються вирішення специфічних проблем округу/області депутата на противагу загальноукраїнським. Найбільше відповідних законопроектів зареєстрував Олександр Лівік, у якого 17% проектів стосуються саме проблем регіону. В Олександра Жолобецького 9% зареєстрованих ініціатив стосуються області, по 7% у Бориса Козира та у Артема Ільюка. Найменше в Андрія Вадатурського – 2% та Аркадія Корнацького – 0%. Також ОПОРА проаналізувала, скільки законопроектів за моніторинговий період стосувались пунктів передвиборчої програми депутата, наскільки обіцяне відповідає реальним діям. 75% зареєстрованих законопроектів, які стосуються передвиборчої програми, має Аркадій Корнацький, 29% – Борис Козир, 24% – Андрій Вадатурський, 13% – Олександр Лівік, 9% – Олександр Жолобецький та 0% у Артема Ільюка.

17 06 2018 Mykolaiv kilkict zakonoproektov yaki stosyutsya programi

Запити

З метою найкращого виконання парламентарем своїх завдань, законодавство України наділяє народних депутатів відповідними повноваженнями – правами й обов’язками. Одним із прав народного депутата є право на депутатський запит. Відповідно до статті 15 Закону України «Про статус народного депутата», депутатський запит – це вимога народного депутата, яка заявляється на сесії Верховної Ради, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.

Найбільше запитів за моніторинговий період з миколаївських мажоритарників подали два депутати – Андрій Вадатурський та Олександр Жолобецький, які мають по 26 запитів. Олександр Лівік та Борис Козир за 2,5 роки подали 24 та 23 запити відповідно, Артем Ільюк – 17. Та найменше подав Аркадій Корнацький – 3. Слід зазначити, що при підрахунку кількості запитів враховувались унікальні запити, тобто запит на одну тематику, але поданий до різних органів і посадових осіб рахувався як один.

17 06 2018 Mykolaiv kilkict zapitiv

У своїх запитах народні депутати можуть підіймати проблеми своєї області й таким чином допомагати їх вирішувати. Якщо проаналізувати кількість запитів, які стосуються вирішення специфічних проблем окремих виборців, групи виборців або цілого округу/області депутата, то найбільше відповідних запитів подали два депутати – Андрій Вадатурський та Олександр Жолобецький, які мають 13 та 10 запитів відповідно. Артем Ільюк за моніторинговий період подав 6 таких запитів, а Борис Козир – 4. Олександр Лівік та Аркадій Конацький не подали жодного запиту, який стосується специфічних проблем області.

17 06 2018 Mykolaiv kilkict zapitiv yaki ctocyutsya oblasti

Виступи в парламенті

Ще одне право народного депутата – це право на виступ у парламенті, де депутат може доповісти про суть законопроекту, поставити запитання Уряду, підняти проблемні питання тощо. За 2,5 роки найчастіше з миколаївських депутатів у парламенті виступав Андрій Вадатурський – 15 разів. Олександр Жолобецький – 6 разів, Артем Ільюк – 5 разів, Борис Козир – 2 рази, Аркадій Корнацький – 1 раз та жодного разу не виступав Олександр Лівік. Слід зазначити, що виступи, які містять лише прохання передати слово іншим депутатам, не враховувались.

17 06 2018 Mykolaiv kilkict vistypiv

Присутність на засіданнях комітету

Народний депутат за погодженням з відповідною депутатською фракцією може бути обраний членом одного з комітетів Верховної Ради України. Присутність на засіданнях комітету – це обов’язок народного депутата. За два з половиною роки найкращий показник у Андрія Вадатурського та Бориса Козира, які мають 89% та 86% присутності відповідно. Олександр Лівік був на 79% засіданнях свого комітету, Олександр Жолобецький на 75%, Артем Ільюк на 46%. Найгіршу відвідуваність має Аркадій Корнацький – 2%, що становить всього одне засідання за 2,5 роки.

17 06 2018 Mykolaiv prisytnist na zasidannyax komitety

Присутність на засіданнях Верховної Ради

Присутність на засіданнях Верховної Ради, особисте голосування є також обов’язком народного депутата. Як показує аналіз письмової реєстрації народних депутатів Миколаївщини, мажоритарники в середньому були присутніми на 85% засідань парламенту. Найвищий показник має Артем Ільюк – 99% присутності за письмовою реєстрацією. Олександр Лівік має 95%, Олександр Жолобецький – 93%, Андрій Вадатурський та Борис Козир по 85%. Найменшу кількість відвіданих засідань має Аркадій Корнацький – 53%.

17 06 2018 Mykolaiv pismova reestratsia

Але слід також проаналізувати присутність народних депутатів під час голосувань, адже це дає більш реальну інформацію наявності депутата в сесійній залі під час голосувань. Даний відсоток можна дізнатись за допомогою онлайн-сервісу «Вони голосують для тебе». Цей сервіс показує участь у голосуваннях народного депутата, враховуючи тільки такі голосування депутата, як: «за», «проти», «утримався» та «не голосував». Тому даний показник відрізняється від показника відвідуваності засідань за письмовою реєстрацією. І тут вже найбільший показник участі у голосуваннях має Андрій Вадатурський – 99%. Олександр Лівік та Борис Козир – 95%, Олександр Жолобецький – 89%, Аркадій Корнацький – 74% і Артем Ільюк – 70%.

17 06 2018 Mykolaiv ychast y golosyvannyax

Позиція депутатів під час голосувань

Протягом 2016 – 2018 років у стінах Верховної Ради відбулось 9 510 голосувань. ОПОРА проаналізувала результат миколаївських нардепів під час голосувань. Виявилось, що в середньому в 45% випадках мажоритарники Миколаївщини не висловлюють своєї позиції і просто не голосують, хоча картки депутатів знаходились у електронній системі Рада. Найбільший такий показник у Аркадія Корнацького – 58%, найменший у Артема Ільюка – 38%. П’ять народних депутатів рідко голосують проти і тиснуть відповідну кнопку в 1% випадків. Найчастіше голосує «проти» – Артем Ільюк, який натиснув червону кнопку в 3% випадків, що дорівнює 300 разів. Найбільше голосував «за» Андрій Вадатурський – 54% випадків, найменше – Аркадій Корнацький – 10% голосувань. Кнопку «утримався» найбільше тиснув Артем Ільюк у 9% випадках, найменше – Борис Козир – 3% голосувань.

17 06 2018 Mykolaiv golosyvannya depytativ

Активність в окрузі

Активність для округу чи області

Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала середню кількість активностей для округу депутата на місяць. Враховувалось число візитів депутата у свій округ/область: участь у публічних заходах, сходах громад, експертних обговореннях, ефірах на регіональних радіо і телеканалах, зустрічі з виборцями, профспілками, керівниками і працівниками підприємств тощо. Окрім того, враховувались активності депутата поза межами округу/області: міжнародна діяльність, зустрічі з іноземними високопосадовцями, участь у міжнародних заходах, які безпосередньо пов’язані з вирішенням специфічних проблем регіону депутата або ж прямо стосуються виборців округу депутата.

Моніторинг роботи депутатів у окрузі впродовж 2016 – 2018 років показав, що в середньому найбільше активностей в окрузі проводить Олександр Жолобецький (7 на місяць). Андрій Вадатурський в середньому має 4 активності на місяць, Борис Козир та Олександр Лівік по 3, трохи менше 3-ох активностей у Артема Ільюка та Аркадія Корнацького – 2,7 активностей.

17 06 2018 Mykolaiv aktivnist v okryzi

Особисті прийоми

Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата» проводити особисті прийоми для громадян є обов’язком народного депутата. ОПОРА враховувала особисті прийоми, які передбачають особисте, приватне, достатнє за часом спілкування депутата з окремим громадянином щодо проблем, які турбують цього громадянина. Спілкування депутата з виборцями після участі у публічних заходах за особистий прийом не рахувалось, зокрема через те, що за таких умов виборець позбавлений можливості приватної і повноцінної комунікації з депутатом.

Відповідно до проведеного моніторингу, найбільше особистих прийомів проводили два депутати: Олександр Лівік та Андрій Вадатурський, які в середньому мали 3,4 та 3 прийоми на місяць. Один прийом на місяць проводить Артем Ільюк, а Борис Козир та Аркадій Корнацький в середньому – один на два місяці. Найменше особистих прийомів зафіксовано у Олескандра Жолобецького – в середньому один на три місяці.    

17 06 2018 Mykolaiv osobisti priomi

Участь у роботі органів місцевого самоврядування

Серед усіх активностей депутата в період моніторингу ОПОРА відокремлювала кількість випадків, коли депутат брав участь у погоджувальних радах і засіданнях місцевих рад області, у засіданнях та робочих зустрічах місцевих виконавчих органів влади, у зустрічах та переговорах з головами ОДА і РДА, місцевими суддями, прокурорами, державними високопосадовцями.

У середньому найбільше відповідних активностей на місяць було в Олександра Лівіка та Бориса Козиря – по дві участі у роботі ОМС. Андрій Вадатурський у середньому півтора рази комунікував із представниками місцевого самоврядування на місяць, Аркадій Корнацький та Олександр Жолобецький мають трохи менше однієї відповідної активності, та найменше у Артема Ільюка – одна активність на п’ять місяців.

17 06 2018 Mykolaiv ychast y roboti OMS

Матеріал підготовлено в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами. 

За коментарями звертайтеся:

Дмитро Баштовий, громадський консультант ОПОРИ в Миколаївській області

тел.: 066 457 93 07

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.