Місце парламентських партій на політичній карті Івано-Франківщини

Місце парламентських партій на політичній карті Івано-Франківщини

При оцінці впливу на суспільно-політичні процеси прийнято орієнтуватися на результати останніх парламентських виборів і загальнонаціональних соціологічних зрізів електоральних уподобань. Проте, як показує практика, загальноукраїнська картина впливу партій на політичні процеси часто суттєво відрізняється від ситуації в регіонах. Не завжди політична партія, представлена у парламенті, має такий самий вплив на місцеву політику, як на державну. Порівнюючи розгалуженість партійних мереж, результати виборів, кількість мандатів у представницьких органах місцевої влади тощо, з’ясуємо, які парламентські партії мають вплив на політичне життя Прикарпаття.

Від парламентських виборів 2014 до місцевих 2015. Як змінився політичний ландшафт?

За підсумками позачергових парламентських виборів лідером електоральних симпатій у Івано-Франківській області був «Народний фронт», який переміг у всіх семи округах та отримав 37,48% голосів виборців Прикарпаття. На другому місці електоральних симпатій розташувався «Блок Петра Порошенка «Солідарність» з суттєвим відривом від лідера у 19,23% та результатом 18,25% голосів виборців. Об’єднання «Самопоміч», яке брало участь у виборах у тандемі з партією «Воля», посіло третю позицію (14,69%), на четвертій позиції симпатій виборців опинилася ВО «Свобода» (8,81%). Перелік тих, хто на позачергових виборах парламенту набрав більше п’яти відсотків голосів виборців замикає ВО «Батьківщина» з результатом 6,19% голосів. Радикальна партія Олега Ляшка (4,85%) та «Опозиційний блок» (0,54%) не потрапили до переліку тих, хто набрав більше 5% голосів. Таким чином, політичні партії, що представлені фракціями у парламенті, сукупно отримали 82% голосів прикарпатців.

Проте через рік розстановка сил змінилася, так само як і змінився вплив парламентських партій на політичні процеси регіону. Це зумовлено як зміною електоральних уподобань, так і переформатуванням партійного середовища. Після спільної з «БПП «Солідарність» участі у місцевих виборах майже зник з місцевого політичного і публічного простору області «Народний фронт». Ріст популярності таких непарламентських партій, як ВО «Свобода», «УКОП» та «Воля» як змінив сформований 2014 року політичний ландшафт регіону, так і призвів до зменшення впливу парламентських партій на місцеві політичні процеси. Через рік після виборів Верховної Ради парламентські партії («БПП «Солідарність», «Батьківщина» та «Самопоміч»), які подолали прохідний бар’єр на виборах Івано-Франківської облради, сукупно набрали в 58,33% голосів виборців, що на 18,28% менше, ніж набрали парламентські партії на виборах Верховної Ради 2014 року, які подолали на Прикарпатті бар’єр у 5% голосів виборців. Натомість за результатами місцевих виборів зріс вплив непарламентських партій. Партії ВО «Свобода», УКРОП та «Воля» подолали прохідний бар’єр на виборах обласної ради, сукупно набрали 40,48% голосів виборців.

Якщо аналізувати сукупну кількість мандатів у місцевих радах Івано-Франківської області, вибори до яких відбувалися за пропорційною системою, вплив непарламентських партій на місцеві політичні процеси дещо вищий, ніж у парламентських партій. Непарламентським партіям сукупно належить 51% мандатів у представницьких органах місцевої влади, а парламентським партіям – 48,1%.

Таким чином, зважаючи на вищенаведені дані, можна спостерігати зменшення пливу на політичні процеси Івано-Франківщини, порівняно з парламентськими виборами 2014 року. Аналізуючи кількість мандатів у місцевих радах, можна констатувати, що вплив парламентських і непарламентських партій на місцеве самоврядування і політичні процеси регіону є майже пропорційним.

Що стосується керівних посад у місцевих радах (міські, районні ради та обласна рада), то частка керівних посад контрольованих парламентськими і непарламентськими партіями прямо пропорційна.

Вплив парламентських партій на місцеві ради об’єднаних територіальних громад

Вплив парламентських партій на функціонування місцевого самоврядування в об`єднаних громадах поширений менше, на відміну від рад міського, районного і обласного рівнів. Так, у місцевих радах об’єднаних територіальних громад парламентські партії контролюють лише 30% мандатів, непарламентським партіям належить 18% мандатів, а 52% мандатів у місцевих радах належить депутатам, які балотувалися шляхом самовисування.

Найбільше з парламентських партій мандатів у місцевих радах ОТГ здобула ВО «Батьківщина» – 57, Об’єднання «Самопоміч» – 12, «Народний фронт» – 9, «БПП «Солідарність» – 7, а Радикальна партія Олега Ляшка та «Опозиційний блок» не представлені жодним мандатом. Варто також зауважити, що «Опозиційний блок» не брав участі у перших виборах місцевих рад об’єднаних територіальних громад.

Найбільше мандатів у місцевих радах мають депутати-самовисуванці – 147 мандатів, а сім непарламентських партій представлені 85-ма мандатами.

У найбільшій кількості рад представлена ВО «Батьківщина» – 9, Об’єднання «Самопоміч» є у трьох місцевих радах ОТГ, а «БПП «Солідарність» і «Народний фронт» мають депутатів у двох місцевих радах.

Беручи до уваги те, що самовисуванці у місцевих радах об’єднаних територіальних громад здобули більше половини депутатських мандатів, можна дійти висновку, що на рівні ОТГ, де вибори відбуваються за мажоритарною системою (за винятком Тлумацької міської громади), невеликий вплив не тільки парламентських партій, але й партій у цілому.

Мережа, приймальні та комунікація з виборцями через публічний простір

За даними Мін’юсту, станом на 2016 рік найбільш розгалуженою мережею осередків у Івано-Франківській області володіла ВО «Батьківщина», і налічувала 541 осередок. Найменше зареєстрованих осередків було у «Опозиційного блоку» – 7. Мережа «БПП «Солідарність» налічувала 60 місцевих осередків, 21 зареєстрований осередок мав «Народний фронт», 20 – Радикальна партія Олега Ляшка, а мережа Об’єднання «Самопоміч» складалася з 13 осередків.

Якщо порівнювати мережу з кількістю мандатів у радах та кількість рад, де представлені політичні партії, то можна побачити, що просто наявності осередків не завжди достатньо для здобуття мандатів у місцевих радах. Це в першу чергу може бути пов’язано з тим, що парламентські партії не підтримують комунікацію з виборцями на належному рівні у міжвиборчих період. Крім того, що рівень комунікації з виборцями залишає за собою бажати кращого, не всі парламентські партії, представлені в регіоні, забезпечили базові необхідні умови для підтримки зв’язку з виборцями. Наприклад, у відкритих джерелах відсутня інформація про засоби зв’язку та місце розташування осередків «Опозиційного блоку», не говорячи вже про те, що дана партія жодної публічної діяльності на Прикарпатті не здійснює. Що стосується Радикальної партії Олега Ляшка, то на офіційному сайті наявні лише контактні номери телефонів та адреси електронної пошти осередків, а місце розташування не зазначено. «БПП «Солідарність» через власний сайт надала доступ лише до інформації про контактні дані Івано-Франківських міської і обласної організацій, інформація про те, як зв’язатися з рештою 16-ма приймальнями, – відсутня. Дещо схожа ситуація з «Народним фронтом» та ВО «Батьківщина», на сайті яких розміщено лише контактні дані обласних приймалень. Відмінна ситуація лише у Об’єднання «Самопоміч», на офіційному сайті якого розміщена комплексна інформація про засоби зв’язку з усіма зареєстрованими в регіоні осередками.

Якщо брати до уваги дані Громадянської мережі ОПОРА за результатами здійсненого протягом січня – квітня 2017 року моніторингу сайтів/регіональних сторінок обласних організацій парламентських партій, то лише ВО «Батьківщина», «БПП «Солідарність» та Об’єднання «Самопоміч» регулярно інформують виборців про свою діяльність у регіоні. «Народний фронт» за вищезазначений період опублікував лише три повідомлення регіонального змісту на власному сайті. Сайти Радикальної партії Олега Ляшка та «Опозиційного блоку» взагалі не висвітлювали діяльність своїх місцевих осередків у Івано-Франківській області.

Короткі узагальнення

Як бачимо з вищенаведеного, загальноукраїнський вплив на політичні процеси не завжди поширюється на регіональний рівень. Парламентські партії, що впливають на державну політику, на місцевому рівні змушені до пошуку компромісу з низкою непарламентських партій, яким належить 48,1% всіх мандатів у місцевих радах області на рівні обласної, міських і районних рад. Що стосується місцевих рад об’єднаних територіальних громад, де вибори відбувалися за мажоритарною системою (за винятком Тлумацької міської громади), то там не тільки вплив парламентських партій зменшується, а й вплив партій загалом, оскільки більше половини всіх мандатів належать депутатам, які балотувалися шляхом самовисунення. Дві ради таких об’єднаних територіальних громад, як Печеніжинська і Білоберізька, взагалі не представлені жодним висуванцем від політичної партії і складаються на 100% з депутатів-самовисуванців.

Крім того, як показує практика, наявність осередків і їхня кількість зовсім не є запорукою для здобуття мандатів у місцевих радах, якщо ними у міжвиборчий період не здійснюється активної діяльності або якщо діяльність не висвітлюється чи спостерігається низька здатність до регулярної комунікації з виборцями і комплексного інформування виборців про діяльність. З вищенаведеного моніторингу інформаційного наповнення сайтів/регіональних сторінок обласних організацій парламентських партій видно, що далеко не всі партії здатні періодично інформувати громадян про діяльність місцевих партійних організацій у регіоні. Також далеко не всі партії готові до створення навіть елементарних, не кажучи про щось більше, умов для підтримки зв’язку з виборцями, оскільки лише одна з шести парламентських партій через власний сайт надала вільний доступ до вичерпної контактної інформації своїх приймалень/офісів. Тому парламентським партіям, які хочуть поширити вплив на регіональний рівень чи хоча б не втратити наявний, варто більше уваги приділяти роботі місцевих партійних осередків та запровадити дієву систему підтримки комунікації з виборцями у міжвиборчий період.

Матеріал підготовлено в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами. 

За коментарями звертайтеся:

Іван Маруняк, координатор Громадянської мережі ОПОРА в Івано-Франківській області

тел.: 063 628 67 68

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Моніторинг парламенту | Веб-сайт | Фейсбук | Твіттер

(#рада8; #rada8; #opora; #опора)

Довідково: У 2017 році в 13 областях України Громадянська мережа ОПОРА реалізує інформаційно-просвітницький та моніторинговий проект, який здійснюється у рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами. Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських партій та народних депутатів України. Відбір депутатів для моніторингу відбувався за критеріями пропорційного представництва всіх парламентських сил, гендерного аспекту, попередніх показників активності в окрузі.